Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Egen dricksvattenbrunn

Dricksvattenbrunn i åkerkant

Det finns ca 1 000 hushåll i Tidaholms kommun som har eget dricksvatten. Det är allt ifrån naturliga källor där man via en ledning med självfall har kopplat in vattnet i huset till grävda och bergborrade brunnar.

Brunnstyper

Det finns två huvudtyper av vattenbrunnar, borrade brunnar där man tar vattnet från vattenfyllda sprickor i urberget och grävda brunnar där vattnet hämtas i jordlagren. En grävd brunn kan man göra själv men en bergborrad brunn behöver man alltid anlita en borrfirma för att göra.

Vanliga problem

Vattnet tar slut

Som fastighetsägare har du ett stort eget ansvar för att själv ordna för din tillgång och att vattnet har godkänd kvalité. Är grundvattennivån låg, kan tillgång och kvalité påverkas. En grävd brunn är mer känslig än en borrad brunn.

Om problem börjar uppstå, är det lämpligt att ta kontakt med brunnsborrande företag för att undersöka vilka alternativ som finns. Beroende på var fastigheten ligger, kan det finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet via en vattensamfällighet.
Vid akuta behov kan du kontakta Tekniska kontoret, som kan ge dig möjlighet att själv hämta dricksvatten i din egen behållare på anvisat tappställe.

Lågt pH, järn och annat oönskat

I västra delen av kommunen, på och i närheten av Hökensås, är vattnet ibland surt, d.v.s. pH är under 7. Lågt pH går att avhjälpa med olika typer av filter. Även järn, mangan och det mesta annat oönskat går i allmänhet att filtrera bort.

Kontakta miljö- och byggkontoret om du vill ha mer information.

Bakterier

Allmänt gäller att vattnet i äldre grävda brunnar oftare har förhöjda halter av bakterier. Också med bergborrade brunnar kan det finnas problem med bakterier, även om det är mindre vanligt.

Åtgärder mot bakterier

En grävd brunn där problemet är höga bakteriehalter brukar gå att åtgärda med rengöring och renovering.

Provtagning

Under flera år har miljö- och byggkontoret hjälp till med att lämna ut flaskor för analys av vatten från egna brunnar, ombesörja transport till laboratorium och att tolka resultaten.

Nedan finner du en lista på vilka analyser som erbjuds samt vad dessa kostar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Prislista dricksvattenanalyser 2017-07-01.pdföppnas i nytt fönster 117.6 kB 2017-03-15 11.18

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 63 27

Tekniska kontoret,

VA-kundtjänst

0502-60 62 00

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning