Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Dagvatten

Barn i röda stövlar vid dagvattenbrunn

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor ner i diken eller i ledningar och vidare ut till vattendrag och sjöar.

Dagvattnet leds bort i särskilda ledningar till närmaste vattendrag. Det är viktigt att till exempel inte tvätta bilen på asfalterade ytor eftersom detta vatten släpps ut orenat i naturen.

Dagvattenledningar

Under våra gator finns ett ledningssystem som alla fastigheter kan anslutas till. Det är viktigt att vi ansluter takvatten till dagvattnet och inte till avloppsnätet.

Att förebygga översvämningar

I tätbebyggt område har vi i dag stora ytor som är hårdgjorda av asfalt. Vid kraftiga regn kan dagvattensystemet ibland bli överbelastat vilket kan orsaka översvämningar. För att undvika detta måste de flesta fastigheter som byggs idag ta hand om sitt regnvatten på egen hand via så kallade LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av dagvatten). Detta för att fördröja passagen genom dagvattensystemet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Arbetsledare gatukontoret
Uno Källström

Telefon: 0502-60 60 75
Jourtelefon: 0703-31 60 86
(kl. 16-07)

Besöksadress
Tekniska kontorets förråd
Västra Ringvägen 2
522 31 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning