Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Badvatten

Hopptorn vid sjö

Det finns 5 badplatser i Tidaholm som provtas vid fyra tillfällen under sommarsäsongen. Resultaten från provtagningen visas på folkhälsomyndighetens webbplats, länk till höger.

Tidaholms fem allmänna badplatser

  • Lilla Havssjön
  • Otterstorpasjön
  • Bruksdammen
  • Tidan Madängsholm
  • Tidan Fröjered

Badvattnets kvalitet

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterier som är vanliga i avföring hos människor och varmblodiga djur (fekala indikatorbakterier). Bedömningen av badvattnets tjänlighet baseras i första hand på förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) samt intestinala enterokocker.

Bedömning

Vattnet bedöms vid varje provtagningstillfälle som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt för bad.

Tjänligt

Tjänligt innebär att vattenkvaliten är bra och det går utmärkt att bada.

Tjänligt med anmärkning

Bedöms provet tjänligt med anmärkning så är halterna av bakterier något förhöjda, men det är inte någon risk för sjukdom i samband med bad. Omdömet är en signal till övervakaren att vara observant på vattnets kvalitet och mäta extra ofta så att en eventuell föroreningskälla upptäcks och åtgärdas.

Otjänligt

Otjänligt innebär höga halter av indikatorbakterierna och då tas ett nytt prov. Om ett bad får flera otjänliga prov i följd kan miljö- och byggkontoret stänga badet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning