Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Vatten och avlopp

Litet barn dricker vatten

Det är tekniska kontoret som ansvarar för det kommunala avloppsnätet och för produktion och distribution av dricksvatten till de flesta av kommunens invånare.

Eget dricksvatten

Den som inte har tillgång till kommunalt vatten måste själv ordna med sin vattenförsörjning. I Tidaholms kommun finns det ca 1 000 fastigheter med egen dricksvattenförsörjning.

Eget avlopp

Det som gäller för dricksvatten gäller även för avlopp. Den som inte kan ansluta sig till det kommunala avloppsnätet måste själv se till att avloppsvattnet som släpps ut från hushållet renas innan det når grundvatten eller vattendrag. Detta gör man genom att bygga en så kallad enskild avloppsanläggning. I Tidaholms kommun finns ungefär 1 500 fastigheter med enskilt avlopp.

Tillstånd krävs för egen avloppsanläggning

En viktig skillnad mellan en dricksvattenbrunn och en avloppsanläggning (förutom syftet med anläggningen) är att för en dricksvattenbrunn behöver man inget speciellt tillstånd, men för en enskild avloppsanläggning krävs alltid tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 10
Fax: 0502-60 60 17

Tekniska kontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 95
Fax: 0502-60 60 80

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00

Jourtelefon: 0703-31 60 86
(kl. 16-07)

Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning