Vattnet bättre i Madängsholm

Det omprov som personal från miljö- och byggkontoret tog vid Aspängsbadet visade att halterna av intestinala enterokocker hade minskat.

Provet, som togs den 13/8, visade på något förhöjda halter av intestinala enterokocker och bedöms som tjänligt med anmärkning. Halten enterokocker låg dock ganska nära gränsen för att provet skulle bedömts som tjänligt. Miljö- och byggkontoret bedömer att det går bra att bada.


Eftersom badsäsongen slutar den 20 augusti kommer inga fler prov att tas.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-08-20

Kontakt

Miljöinspektör
Peter Lann
0502-60 60 98


Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm


Besök sker lämpligast efter överenskommelse.


Postadress
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt