Vad SKRÅEN vill vi?

Studenter i motljus

Studenter från hela världen kommer under 13 veckor att studera Tidaholm och ta fram förslag för hur kommunen kan utvecklas.

Karta över västsverige

Studenter från Chalmers ritar framtidsvisioner för Tidaholm

Första veckan i oktober startar Chalmers en europeisk masterkurs i gestaltning för hållbar planering.

I början av oktober kommer studenterna till Tidaholm för att lära känna staden och landsbygden.

De kommer även att i bild illustrera sina första intryck av staden. Bilder som tillsammans med djupintervjuer med ”tidaholmare” kommer att ligga till grund för en framtidsvison för Tidaholm.

Uppdraget

Studenterna läser fjärde året på Chalmers masterutbildning i arkitektur. Kursen heter ”Sustainable development in a local context”, på svenska ”Hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang".

Arbetet inriktar sig på att föra ner de globala förändringarna av klimat, naturresurstillgångar och ekonomi till en lokal nivå och undersöka vad hållbar utveckling kan betyda för just oss. Hur säkrar vi livsmedelsförsörjningen i framtiden? Hur ska vi göra för att tackla äldreboomen och urbaniseringen? Hur sjutton ska vi klara oss utan bilen?

Redovisning

Frågorna är många, och kursens ambition är att studenterna ska ta fram förslag som på olika sätt hanterar dessa stora frågor.  Förslagen kommer att presenteras vid ett seminarium i Bibliotekshusets Stora sal, fredagen den 17 januari och även att ställas ut på Tidaholms Museum under veckan därefter.

Målsättning

En av målsättningarna med att bjuda in Chalmers masterskurs till Tidaholm är att studenternas arbete ska utgöra underlag för kommunens arbete med lokal hållbar utveckling i ett regionalt sammanhang.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-09-18

Kontakt

Planarkitekt
Sara Sardari
0502-60 60 30


Planingenjör
Elsie-Marie Sjögren
0502-60 60 15

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt