Renhållningstaxa

Fr. o. m 1 april 2013 förändras taxan hemkompostering med behovshämtning, 140 liters kärl och 6 st tömningar per helår, fritidshus 140 liters kärl och 2 st tömningar per säsong, enligt ett politiskt beslut

Nytt villkor

Nytt villkor för taxan för helår blir hemkompostering  med tömning av 140 liters kärl 1 gång/4 veckor. Avgiften sänks till 295 kr/år, basavgiften på 612 kr/år tillkommer som tidigare.

Nytt villkor för fritidshus som får taxan hemkompostering  med tömning av 140 liters kärl 1 gång/4 veckor. Avgiften sänks till 84 kr/år, basavgiften på 349 kr/år tillkommer som tidigare.

Vilka regler gäller

Till detta abonnemang ingår ett 140 liter sopkärl för hushållsavfall. För att ha behovshämtning är det ett grundläggande villkor att man komposterar allt matavfall (matrester, kaffesump m.m.) i en godkänd kompostbehållare. Om detta inte följs kan miljö- och byggnadsnämnden besluta att behovshämtning ska upphöra. För att nyteckna abonnemang med hemkompostering krävs ansökan till miljö- och byggnadskontoret som beviljas.

Tömning av sopkärl

Nya villkoren kommer att ge er möjlighet att tömma sopkärlet var fjärde vecka enligt nedanstående schema, beroende på när tömning av sker i ditt område. Sopkärlet placeras med draghandtaget ut mot vägen vid fastighetsgräns eller närmaste farbara väg före kl. 06:00 på tömningsdagen.

Tömning av restavfall för permanentboende

Jämna veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Udda veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Tömning av restavfall för fritidshus

Jämna veckor: 18, 22, 26, 30, 34, 38

Udda veckor: 19, 23, 27, 31, 35, 39

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-03-18

Kontakt

Tekniska kontoret

Kundtjänst

0502-60 62 00

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt