Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Renhållningsenkät: Tack för förtroendet!

Tack för alla er som tog er tid att svara på vår kundundersökning om kommunens renhållning. Hela 93% av hushållen är nöjda eller mycket nöjda över hur Tidaholms kommun i helhet sköter avfallshanteringen. Något vi såklart är mycket glada över.

Kommunen har genomfört en kundundersökning där enkäter slumpvis sänts ut till invånare mellan 20 och 80 år. Hela 60 % tog sig tid att svara och resultatet av undersökningen ger därför ett bra underlag för fortsatt planering och arbete.

 

I stort har vi fått mycket fina omdömen inom alla områden.

Vi förstår dock att informationen från oss kan bli bättre och tydligare. Det hoppas vi kunna åtgärda en del av redan i vår när vi bygger om kommunens hemsida.

 

Det har också funnits frågor som handlat om de olika delarna inom avfallshantering och hur du som medborgaren upplever att det sköts i dag. Ett antal frågor gällde önskemål om hur vi kan möta det nationella kravet på separat matavfallsinsamling. Öppettider på Siggestorps Återvinningscentral och eventuellt ”grönt kort” fanns också med i undersökningen. Svaren på dessa frågor tar vi nu med oss när vi planerar inför framtiden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-23

Kontakt

Tekniska kontoret

Karin Steen

0502-60 60 79

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning