Kungsbro-området

Rosa akolan

Miljö- och byggnadsnämnden har av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ändra detaljplanen för Kungsbroområdet, som idag är område för allmänt ändamål (skola) till område för bostäder.

Planen ska möjliggöra byggandet av ett sjuvåningshus med 25 alternativt 32 lägenheter. Därutöver planeras lägre bebyggelse (2-3 våningar) norr om Kungsbroskolans röda tegelbyggnad och på grusplanen.


En preliminär tidsplan har tagits fram som innebär att detaljplanen kommer att gå ut på samråd i mitten av maj. Målet är att planen ska kunna antas av kommunfullmäktige i november 2014. Planerad byggstart är våren 2015 med inflyttning vid årsskiftet 2015-2016.


Här nedan finns information om vilka byggnader som ska rivas.

Tanken är att den s k rosa skolan ska bevaras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inbjudan samråd.pdföppnas i nytt fönster 137.5 kB 2014-05-23 14.56
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2014-05-23 14.56
Bilaga 1. Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 838.9 kB 2014-05-23 14.56
Bilaga 2. Geoteknisk undersökning.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2014-05-23 14.56
Bilaga 3. Byggnadshistorisk studie.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2014-05-23 14.56
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 426.8 kB 2014-05-23 14.56
Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-05-06

Kontakt

Planarkitekt
Sara Sardari
0502-60 60 30


Planingenjör
Elsie-Marie Sjögren
0502-60 60 15

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt