Kungörelse - vindkraftverk

Falanwind AB har ansökt om bygglov och lämnat in en miljöanmälan för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Hångsdala 28:1 i Tidaholms kommun.

Vindkraftverket planeras att ha en totalhöjd på max 150 meter och en rotordiameter på max 100 meter. Enligt plan- och bygglagen ska berörda grannar och andra sakägare få tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov.


Enligt miljöbalken ska statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda, med särskilt intresse i saken, få yttra sig över anmälningsärendet. Handlingar finns tillgängliga på miljö- och byggkontoret, stadshuset, Torggatan 26A, Tidaholm och på kommunens hemsida, du hittar länk här nedan.


Synpunkter om ansökan/anmälan ska redovisas skriftligt senast 28 februari 2014 till Miljö- och byggkontoret, 522 83 Tidaholm. För ytterligare upplysningar kan ni vända er till miljö- och byggnadsnämnden, telefonnummer 0502–60 60 10.


Vindkraftverk i Hångsdala

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-01-24

Kontakt

Miljöinspektör
Peter Lann
0502-60 60 98


Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm


Besök sker lämpligast efter överenskommelse.


Postadress
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt