Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Intresseanmälan central tomtmark

Tidaholms kommun inbjuder till intresseanmälan för central tomtmark till byggnation för flerbostadshus

Tidaholm har idag en relativt stor bostadskö. Kommunen har därför frigjort och detaljplanelagt ett större centralt område för bostadsbyggnation.
Tomterna kommer att upplåtas till de intressenter som bäst uppfyller kommunens syfte. Intresseanmälan med prospekt för tomtmarken ifråga ställs till Tidaholms kommun.

Handlingar

  1. IntresseförfråganPDF
  2. PlankartaPDF
  3. PlanbeskrivningPDF
  4. PM geoteknikPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-03-08

Kontakt

Teknisk chef

Kjell Jonsson

0502-60 60 85

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning