Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Granskningsutställning

Detaljplanen för Hägne 2:4 samt del av Innerstaden 3:1 m.fl. ställs ut för granskning.

Miljö- och byggnadsnämnden har låtit upprätta en detaljplan för Hägne 2:4 samt del av Innerstaden 3:1 m.fl. i området Hägne i Tidaholm.

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna att bygga två enplanhus för hyresrätter i ett centralt läge i Tidaholm.

Planen ställs nu ut för granskning i Tidaholms stadshus. Granskningstid: 20 september till och med 11 oktober 2016.
 

Mer information

  1. Detaljplan Hägne - granskningshandlingar

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-28

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon

0502-60 60 30

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning