Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Detaljplan för kvarteret Järnskog

Nu är detaljplanen för kvarteret Järnskog framtagen. Planen möjliggör byggandet av ca 50 nya lägenheter centralt i Tidaholm

Vy över kv Järnskog

Samrådsmöte om planen hålls den 2 november i stadshuset. Du kan framföra synpunkter på planen till och med den 18 november. Under länken nedan hittar du alla handlingar.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-11-10

Kontakt

Planingenjör
Elsie-Marie Sjögren
0502-60 60 15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning