Detaljplan för Kungsbroområdet godkänd

Miljö- och byggnadsnämnden godkände den 6 maj detaljplanen för Kungsbroområdet. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

De synpunkter som kommit in under granskningen finns sammanställda i ett granskningsutlåtande. Planhandlingarna har efter granskning reviderats och kompletterats med skuggstudie utifrån befintliga förhållanden samt en kompletterande bullerutredning.


Planen har handlagts med normalt förfarande enligt PBL 2010/900.
När detaljplanen antagits av kommunfullmäktige ska beslutet justeras. Det justerade protokollet anslås på kommunens anslagstavla. När beslutet anslås börjar prövotiden, den tid då beslutet kan överklagas.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-05-08

Kontakt

Planingenjör
Elsie-Marie Sjögren
0502-60 60 15

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt