Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Smittskydd

Man med skyddsmask

Smittskydd handlar om att förhindra smittsamma, främst samhällsfarliga, sjukdomar från att spridas i samhället. Socialstyrelsen har det nationella ansvaret för smittskyddtillsynen och arbetet leds av landstingets smittskyddsläkare.

Miljö- och byggnadsnämnden i Tidaholm ska i samarbete med smittskyddsläkaren vidta nödvändiga åtgärder på det lokala planet för att förhindra smittspridning.

Smittskyddslagen

Vid smittsamma sjukdomar är det framförallt smittskyddsläkaren/landstinget som ansvarar för smittskyddet och för att vidta nödvändiga smittskyddsåtgärder.

Anmålningsplikt

Anmälningspliktiga eller samhällsfarliga sjukdomar, t.ex. salmonellainfektioner, anmäls till berörda kommuner av behandlande läkare. En anmälan kan leda till att personal från miljö- och byggkontoret gör uppföljningar t.ex. inspektioner eller provtagningar i miljön, på livsmedel eller vatten. Behandlande läkare ansvarar alltid för vård och behandling av smittade personer, samt eventuell avstängning om personen arbetar i ett riskyrke.

Smittskydd enligt miljöbalken

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn över lokaler och anläggningar som t.ex. bad (bassängbad och strandbad), hotell och andra lokaler för tillfälligt boende, idrottsanläggningar, campingplatser och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Det är personal från miljö- och byggkontoret som vid tillsynsbesök gör en bedömning av de hygieniska förhållandena och eventuella risker för smittspridning. Provtagning sker regelbundet på bassängbad och sommartid även på strandbadvatten.

Smittskydd enligt livsmedelslagen

Livsmedelslagstiftningen har en mängd bestämmelser som är förknippade med smittskydd. Hanteringen av livsmedel ska vara sådan att man inte riskerar att livsmedlen förorenas, blir smittförande eller otjänliga som människoföda. Personer som, har eller kan antas ha en smitta, och arbetar med livsmedel, får inte hantera oförpackade livsmedel. Via inspektioner bevakar miljö- och byggkontoret kommunens livsmedelsverksamheter så att de inte utgör en risk för spridning av smitta.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-09

Kontakt

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning