Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skyddade områden

Skylt naturvårdsområde

Vissa naturområden behöver skyddas från olika former av utnyttjande. Detkan göras på flera sätt. Det som är mest känt är naturreservat vilka kan bildas både av länsstyrelsen och kommunen.

Andra typer av skydd

Naturen kan också skyddas från exploatering genom biotopskydd, Natura 2000 och naturvårdsavtal, vilka i huvudsak drivs av skogsvårdsstyrelsen. Ett område som har så specifika naturvärden att det är representativt för Sverige kan även pekas ut som riksintresse.

Tillsyn

Naturvårdsärenden handläggs av miljö- och byggkontoret tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland. Övergripande myndighet för naturvårdsarbetet i Sverige är Naturvårdsverket. Miljöövervakning med naturvårdsanknytning sker i form av provtagning av vattnen och kontinuerlig registrering av vattennivån i Tidan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning