Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Lekplatser

Tre flickor i lekpark

Målsättningen är att kommunens lekplatser ska vara roliga, trivsamma och säkra. De ska stimulera till lek och rörelse utomhus.

Tidaholms lekplatser

Barn leker överallt. Lekplatsen är därför ett komplement till uppväxtmiljön i övrigt. Tidaholms kommun har 12 offentliga lekplatser varav en är anpassad för barn med funktionshinder. Under kommande år ska kommunens lekplatser rustas upp.

Lekplats i Kungslena

Kungslena finns en lekplats som sköts av byalaget.

Besiktning

Varje år utförs besiktningar av lekplatserna för att uppmärksamma fel och brister på lekredskapen. Tillsyn sker varje till varannan vecka men tyvärr sker en del skadegörelse som i värsta fall kan medföra att lekplatsen blir farlig för besökarna.

Meddela oss

Vi vill gärna att du som besöker någon av våra lekplatser och upptäcker något som är trasigt eller verkar farligt ringer till oss och berättar det.

Hitta till din lekplats

I länken till höger hittar du en karta över samtliga lekplatser i Tidaholms tätort.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Arbetsledare parkenheten

Kristian Bertilsson

0502-60 67 22

Besöksadress
Västra Ringvägen 2
522 31 Tidaholm

Tekniska kontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 95
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning