Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Träd

Pojke bakom björkstam

Tekniska kontoret ansvarar för träd som står på kommunal mark, det vill säga utmed gator eller på park- och naturmark.

Trädproblem på kommunal mark

Nedtagning av träd i Tidaholms kommun sker på hösten och vintern. Du välkommen att lämna in en ansökan om trädnedtagning om du tycker att ett träd utgör en olägenhet.

Vi bedömer ansökan enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
 • Trädets kondition

Andra utgångspunkter är:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ner för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen
 • Träd tas inte ner p.g.a. det växer dåligt på tomten
 • Trädets storlek då fastighetsköp genomfördes

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för nedtagning av träd hittar du till höger. Vill vi ha din ansökan senast den 15 september för att den ska kunna behandlas under innevarande år.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Skogsförvaltare- arbetsledare parkenheten
Kristian Bertilsson
0502-60 67 22
Besöksadress
Västra Ringvägen 2
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning