Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Grönområden

Tidan vid Bruksvilleparken

Tidaholms placering med ån Tidan som rinner igenom staden skapar en mycket vacker miljö i centrum vilket gör det naturligt att de flesta parker i Tidaholm ligger längs ån.

Turbinhusön

Har fått sitt namn från Turbinhuset som ligger på denna ö. Under 1940-talet flyttades tre gamla stugor som låg på Smedjegatan till ön för att skapa ett hembygdsmuseum. Turbinhusön är ett populärt utflyktsmål med både kaffestuga och kryddgård.

Bruksvilleparken

Kom till under 1980-talet i samband med att Bruksvillan revs. Utescenen i parkens västra ände används under sommarhalvåret för uppträdanden av olika slag. I den östra delen av parken hittar man rester av den gamla trädgården som låg vid Bruksvillan. Parken kommer att genomgå en upprustning under kommande år.

Strandpromenaden

Löper längs Östra Drottningvägen och är som det hörs på namnet belägen längs ån Tidan. Strandpromenaden kan liknas vid en engelsk park med sina höga träd, gräsytor och planteringar. De senaste åren har parken genomgått en förändring då det tagits bort stora buskage samt planterats nya perenner. Ungefär mitt på strandpromenaden finns en bro över till en liten ö, Kärleksön, där det är populärt för brudpar att ta sina bröllopskort.

Stadsparken

Ligger inramad av bebyggelse i Tidaholms västra del. Man kan undra över dess namn men tittar man tillbaka till 1900-talet så var marken längs ån ägnad till annat än parkmark. I stadsparken fanns promenadstråk, bänkar och en utescen. Idag finns här en stor grönyta till lek samt en lekplats.

Ångarpsparken

Är ett grönområde som sträcker sig från centrala Tidaholm och norr ut till Norra Kyrkogården, därifrån har den även fått sitt smeknamn "änkornas stig".  I norra delen av parken finns en lekplats samt fotbollsplan.

Stallängsskogen

Centralt beläget i Tidaholm finns Stallängsskogen. Stallängsskogen är i grunden en ek och tall skog men här finns även ett alkärr samt bestånd av asp.  I dagsläget används stallängsskogen mest som genomfartsled då den binder samman den södra delen av Tidaholm med den centrala. I Stallängsskogen börjar också "Ånarundan" som är ett populärt promenadstråk längs ån Tidan.

Hellidsberget

Avgränsar Tidaholms åt öster. Nästan hela västra sidan av berget ägs av Tidaholms kommun. På berget, som det kallas i folkmun, finns motionsspår men även omarkerade stigar för den som vill upptäcka naturen på närmre håll. Skogen på Hellidsberget består mest av planterad gran men tall, ek och bok har fått ta över allt mer.

Bokskogen i Ekedalen

Har sitt ursprung i en plantering (troligen början till ett arboretum) som planterades i mitten eller senare delen av 1870-talet av friherre Reinhold von Essen. Skogen är ett populärt rekreationsområde för boende i Ekedalen och nyttjas mycket av skolan. Den södra delen av bokskogen är naturreservat.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Arbetsledare parkenheten
Kristian Bertilsson
0502-60 67 22

Besöksadress
Västra Ringvägen 2
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning