Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Växtskyddsmedel

Besprutning av potatis

Växtskyddsmedel kallas kemiska och biologiska bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot skadliga organismer.

Alla bekämpningsmedel är inte avsedda för växtskydd. T.ex. har medel mot getingar som vi använder på våra uteplatser inget med växtskydd att göra.

Användningsområden

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Godkännande

För att ett växtskyddsmedel ska få släppas ut på den svenska marknaden ska produkten godkännas av Kemikalieinspektionen.

Kemiska och biologiska medel

Merparten av alla växtskyddmedel är kemiska, men biologiska medel förekommer, t.ex. bakterier eller sporer av svampar som är giftiga för vissa insekter.

Regler och tillsyn

Det finns ett omfattande regelverk kring användningen av växtskyddsmedel. Det är kommunens miljö- och byggnadsnämnd som har ansvaret för tillsynen av användningen av medlen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning