Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Gödselhantering

Stallgödsel innehåller både närings- och smittoämnen och därför är det mycket viktigt att gödseln hanteras på rätt sätt.

Gödselhög vid vatten

Ansvar för gödselhantering

Du som har hästar eller bedriver lantbruk med djurhållning har också ansvar för att den gödsel som djuren producerar lagras på rätt sätt. Vid lagringen får inte något läckage ut till yt- eller grundvatten förekomma då detta kan leda till att sjöar och vattendrag övergöds och att dricksvattenbrunnar förstörs.

Lagring

Lagringsplatsen för gödsel måste vara tillräckligt stor för att klara att lagra gödseln under den tid som det är krav på lagring. Då större delen av Tidaholms kommun ligger inom så kallat nitratkänsligt område måste djurhållare klara att lagra all uppkommen stallgödsel i minst 6 månader. Företag med svin eller fjäderfä ska ha minst 10 månaders lagringskapacitet.

Djurenhet

En häst eller en mjölkko är detsamma som en djurenhet. För andra djurslag varierar antalet djur per djurenhet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning