Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Lantbruk

Lantbruket ger oss både mat och ett vackert öppet landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår miljö och hälsa.

Veterantraktor

Lantbrukets miljöansvar

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa reglerna för gödselhantering, vintergrön mark, bekämpningsmedel, cisterner, köldmedia, avfall och avlopp.


Det kan innebära begränsningar för buller, lukt och allergener men även att iaktta regler om smittskydd för biprodukter vid djurhållning t. ex. stallgödsel och kadaver.

Tillsyn

Miljö och byggkontorets personal gör rutinbesök på de flesta lantbruk och hästgårdar med ca 2-10 års mellanrum. Vi besöker också lantbruk om vi får in klagomål på verksamheten. Vi tar ut en avgift för tillsynen vilken är beslutad av kommunfullmäktige. Även länsstyrelsen arbetar med miljötillsyn av lantbruket, oftast är det de som besöker, tillståndprövar eller granskar större verksamheter. Länsstyrelsen har även tillsyn av lagarna för djurskydd och foder liksom regler kring jordbrukarstöden.

Rådgivning

Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning