Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Anmälningar och tillstånd

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan. Miljöfarliga verksamheter delas upp i olika prövningsnivåer.

  • A = Verksamhet där där det krävs tillstånd från miljödomstolen
  • B = Verksamhet där utövaren ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen
  • C = Verksamhet som ska anmälas till kommunen
  • U = Mindre miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig

Exempel

Exempel på verksamhet som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industri, verkstad, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbana, motorbana, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.

Miljötillstånd

Ett miljötillstånd söks hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs hos miljö- och byggkontoret minst sex veckor före start av verksamheten.

Kontakta oss

Är du osäker på om din verksamhet är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller räknas som mindre miljöfarlig, tag kontakt med miljö- och byggkontoret så får du hjälp att reda ut begreppen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning