Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Verksamheter med miljöpåverkan

Djupa hjulspår på skogsväg

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs.

Det är miljö- och byggkontoret som på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden utför arbetet med miljötillsyn. Arbetet omfattar bl.a. handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök och att svara på remisser och klagomålsärenden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 10
Fax: 0502-60 60 17

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning