Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Magnetfält

Norrsken

Magnetfält finns och har funnits under hela mänsklighetens tillvaro på jorden. Det som tillkommit på senare tid är de av oss själva skapade magnetfälten.

Elektriska magnetfält

Dessa uppstår kring elektriska apparater som vi använder och kring kraftledningar. Ju starkare ström desto starkare blir magnetfältet. Det är starkast närmast källan men styrkan avtar snabbt med avståndet.

Hälsoeffekter

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas finns det rekommendationer om en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. De fem myndigheter i Sverige (Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen) som har ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält har tagit fram en broschyr där du kan få mer information om magnetfält och hälsorisker, se länk till höger.

Jordens magnetfält

Jordens magnetfält härrör från olika källor. Den största delen av fältet, det s.k. primärfältet, alstras av elektriska strömmar i den yttre jordkärnan. Det är jordens magnetfält vi utnyttjar när vi använder en kompass.

Ingen skadlig inverkan

Jordens magnetfält är statiskt till skillnad mot de flesta elektriska magnetfält skapade av oss som är växlande (växelström). Livet på jorden har utvecklats under inverkan av detta magnetfält och någon skadlig inverkan på människor är inte påvisad ens av mycket starka statiska magnetfält.

Partikelstrålning

Ökad partikelstrålning från solen kan resultera i stora variationer i jordens magnetfält, s.k. magnetiska stormar. Dessa kan generera oönskade elektriska spänningar i olika typer av ledningsnät och därmed orsaka förödande skador.

Norrsken

Norrskenet är en del i en process, en samverkan mellan partikelstrålningen från solen och jordens magnetiska fält.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning