Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Anmälningspliktiga lokaler

Till skydd för människors hälsa finns det vissa verksamheter som är anmälningspliktiga. Det är miljö- och byggnadsnämnden som har ansvar för tillsynen av de lokaler där det finns sådan verksamhet.

Tatuerare i arbete

Anmälningspliktiga verksamheter

  • Verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • Skola, förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, internatskola eller resurscenter

Anmälan

Vill du starta en sådan verksamhet ska du göra en anmälan till miljö- och byggkontoret senast sex veckor innan lokalen börjar användas.

Krav på lokalen

Efter anmälan granskas om lokalen är anpassad för den avsedda verksamheten. Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter. Till exempel bedöms lokalens utformning, ventilation, rengörbara ytor, tillgång till dusch- och handtvättmöjligheter, toaletter samt avfallshantering.

Kontakta oss när lokalen planeras

Du bör kontakta oss redan när lokalen planeras. Även när du ska ändra delar av eller hela lokalen är det bra om du kontaktar oss. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Avgifter

En avgift tas ut för anmälan samt för tillsyn av lokalen och verksamheten.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning