Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Offentlig kontroll

Den offentliga kontrollen av de livsmedelsanläggningar som kommunen har kontrollansvar över görs av miljö- och byggkontorets livsmedelsinspektörer. Vårt uppdrag är att se till att livsmedel som säljs och serveras är säkra för konsumenterna.

Hur ofta utförs kontrollerna?

Eftersom kontrollerna är riskbaserade kan intervallen variera från ett par gånger per år till upp till ca var tredje år. Om vi finner att den planerade kontrolltiden inte räcker till på grund av brister i din livsmedelshantering kan det bli extra kontroller. Dessa får du då betala utöver den årliga avgiften. Om det istället visar sig att verksamheten sköts så bra att besöket tar kortare tid än beräknat, kan den årliga avgiften istället sänkas, och kontrollintervallet förlängas.

Vad kontrolleras?

Vi kontrollerar anläggningen på plats. Det vi tittar på är om ordningen är god, om det är rent, om livsmedlen hanteras på rätt sätt, om de är riktigt märkta, om lokalerna är lämpliga o.s.v. Därutöver tittar vi på egenkontrollprogrammet och ser om det är anpassat till verksamheten.

Om vi hittar mindre brister

Du som verksamhetsutövare får ett skriftligt protokoll över vad vi kontrollerat hos dig, och vilka eventuella brister vi hittat. Vi kan också diskutera detta på plats med en gång och du kan kanske genast föreslå vad du ska göra för att avhjälpa bristerna. Är det mindre brister kan det räcka med detta och vi kollar dina åtgärder vid nästa ordinarie kontrolltillfälle.

Om bristerna är större

Finner vi större brister kan du få en viss tid på dig att rätta till dem och vi gör sedan en förnyad kontroll. Om bristerna kvarstår eller från början är av allvarligare karaktär kan du få ett föreläggande med eller utan vite som du måste rätta dig efter. Skulle det vara så illa att vi bedömer att dina livsmedel utgör en fara för människors hälsa kan hela eller delar av verksamheten stängas. Detta har varit mycket sällan förekommande i vår kommun.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Miljö- och livsmedelsinspektör

Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning