Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Egenkontroll

Alla verksamheter som hanterar livsmedel måste utöva egenkontroll. I allmänhet krävs ett skriftligt egenkontrollprogram.

Tempkontroll på stekt mat

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att du har god planering och kontroll av livsmedelshanteringen i ditt företag. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning. För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt, krävs att du har tagit fram rutiner som beskriver hur du hanterar livsmedel i ditt företag. Beskrivningen av dessa rutiner och hur kontrollen av dem fungerar utgör ditt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska innehålla ett antal punkter som beskriver rutiner för, och dokumentering av, viktiga moment i din livsmedelshantering. Hur många punkter och vilka de är varierar med hur omfattande din hantering av livsmedel är.

Grundförutsättningarna

Vissa punkter är dock nödvändiga att ha med för i stort sett alla livsmedelsverksamheter. De brukar kallas grundförutsättningar.

Detta är grundförutsättningarna:

  • Utbildning
  • Personalhygien
  • Vatten
  • Rengöring
  • Skadedjur
  • Lokaler och utrustning
  • Temperaturer
  • Varumottagning
  • Avfall

Egenkontroll för dig själv

Ditt egenkontrollprogram ska utformas efter just din verksamhet och det ska vara ett stöd för dig så du kan producera säkra livsmedel, inte i första hand för att visa upp för kontrollmyndigheten.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Miljö- och livsmedelsinspektör

Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning