Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Avgifter och riskklassning

Enligt senaste lagstiftning ska alla verksamheter med livsmedelshantering riskklassas. Klassningen ligger sedan till grund för hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Avgiften för kotrollen ska täcka kommunens samtliga kostnader för respektive verksamhet.

Vad som ligger till grund för klassningen

I klassningen tas hänsyn till vilken typ av livsmedel som hanteras, hur stor verksamheten är, om den riktas mot känsliga grupper av konsumenter, t.ex. dagisbarn, hur omfattande märkning av livsmedlen som sker och till sist hur väl företagaren lyckats uppfylla lagkraven vid tidigare inspektioner.

Hur du som företagare kan påverka avgiften för tillsynen

Det är främst den sista punkten i uppräkningen ovan som du kan påverka. En välskött livsmedelshantering kan betyda halverad avgift.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Miljö- och livsmedelsinspektör

Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning