Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Märkning

Lagarna som styr märkningen av våra livsmedel är omfattande och detaljerade. Här följer en kortfattad sammanställning.

Märkningens syfte

Märkningens syfte är att vi konsumenter ska kunna göra en rättvis jämförelse mellan olika förpackade livsmedel, för att vi ska veta vad vi köper, för att vi ska undvika sådant vi inte tål, för att vi ska veta hur livsmedlet ska användas och dess hållbarhet, bland mycket annat. Det är därför viktigt att märkningen är korrekt och inte vilseledande. Lagstiftningen är gemensam för hela EU.

Märkningens innehåll

Alla livsmedelsförpackningar ska ge upplysningar om vad de innehåller, beteckning på produkten, vilka ingredienser och i vilken mängd de ingår. Finns det allergiframkallande ingrgedienser ska det finnas uppgifter om detta. Vidare ska det stå bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag, vikt eller volym på varan, anvisningar för förvaring eller användning och i förekommande fall alkoholhalt. Namn och adress på tillverkare eller säljare av varan måste också vara med. Ett telefonnummer inom sverige är tillräckligt, däremot inte enbart en e-postadress eller internetadress.

Bäst-före-dag

Det är en viktig skillnad på bäst-före-dag och sista förbrukningsdag. Till det datum som anges som bäst-före-dag garanterar tillverkaren varans kvalitet, om den har förvarats enligt anvisningarna. Det innebär inte att livsmedlet är oanvänbart efter detta datum. Om den som säljer varan vet att det inte innebär någon hälsorisk, får varan säljas. Det är upp till säljaren om priset reduceras eller inte. Salt, sockerprodukter och hårt bröd är exempel på varor som i princip håller sig hur länge som helst.

Ibland längre hållbarhet än vad som anges

Mjölkprodukter och särskilt syrade sådana har, om de förvaras kallare än anvisad temperatur, oftast betydligt längre hållbarhet än vad som anges. Den typen av produkter innebär inte heller någon större hälsorisk, har de blivit dåliga märks det tydligt på både lukt och smak.

Sista förbrukningsdag

Sista förbrukningsdag innebär däremot att efter angivet datum får varan varken säljas, ges bort eller på annat sätt släppas ut på marknaden. De livsmedel som är märta med sista förbrukningsdag är i regel sådana där det kan innebära en allvarlig hälsorisk om de blivit dåliga, t.ex. köttfärs, färsk fisk och liknande.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Miljö- och livsmedelsinspektör

Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning