Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Planprogram

Gammal karta

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner.

Varför ett planprogram

Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Syftet med att ta fram ett planprogram är att kommunen tidigt ska kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt.

Processen

Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar och myndigheter för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Precis som under samrådsskedet till en detaljplan hålls ett samrådsmöte där berörda såsom boende och näringsidkare har möjlighet lämna synpunkter.

På de följande sidorna hittar du kommunens aktuella planprogram.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning