Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Miljö- och naturhänsyn i planeringen

Fåglar och vindkraftverk

Kommunen ansvar för en långsiktig planering av hur mark- och vattenresurser ska användas och var bebyggelse och andra anläggningar ska utvecklas.

Hänsynstaganden

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till natur och miljö vid planeringen. Den ska se till att det finns lämplig mark i beredskap för verksamheter och boende samtidigt som områden med särskilda natur- och kulturvärden ska skyddas för exploatering.

Fåglar och vindkraft

Vid en etablering av vindkraftverk behöver fågellivet på platsen, liksom dess variation under året, kartläggas för att påverkan på fågelfaunan ska kunna bedömas. Man bör även inventera flyttstråk, häckningslokaler och födosöksområden i och omkring en vindkraftspark.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning