Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Detaljplan Kungsbro

Kungsbroområdet

Detaljplan för Kämpen 5, del av Kaplanen 1 och del av Innerstaden 2:1 "Kungsbroområdet", Tidaholms centralort.

Flerfamiljshus

Detaljplanen är upprättad av miljö- och byggkontoret Tidaholms kommun. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att uppföra nya bostäder i flerfamiljshus inom Kungsbroområdet, som i gällande detaljplan är område för allmänt ändamål (A-område).

45-55 lägenheter

Huvuddragen i detaljplanen är flerfamiljshus i varierande höjd från två till fem våningar. Planförslaget innebär att 45-55 lägenheter byggs. Konsekvensen av planen är att skolbyggnaderna från 1960- och 1970-talet rivis.

Kommunfullmäktige antog planen 2015-06-22 och den vann laga kraft 2016-06-07.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Kungsbro.pdf 2.1 MB 2016-08-30 17.36
Plankarta Kungsbro.pdf 3.8 MB 2016-08-30 17.37

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning