Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Detaljplan Järnskog

Framtida vy över kvarteret Järnskog

Detaljplan för kvarteret Järnskog, Tidaholms centralort, Tidaholms kommun.

3 - 5-vånings flerfamilshus

Miljö- och byggnadsnämnden har låtit upprätta en dataljplan för kvarteret Järnskog. Planområdet ligger i centrala Tidaholm och gränsar till Tidaholms resecentrum och Gamla torget. Planens syfte är att pröva förutsättningarna att bygga flerfamiljshus från 3 till 5 våningar. Planen innebär att centrum förtätas med en mer stadslik bebyggelse och att fler människor rör sig i centrum under kvällstid.

Kvinna med byggritning

Rivning av gamla byggnader

En konsekvens av planförslaget är att samtliga byggnader inom kvarteret Järnskog 1-4 kommer att rivas; ”Amerikahuset”, Orebahuset, de röda magasinsbyggnaderna och Västgötabladets byggnad. Motiveringen till att riva byggnaderna är att det finns en stor efterfrågan på lägenheter i centrala Tidaholm.

Avvägningar

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort avvägningen att det allmänna intresset att bygga bostäder väger tyngre än det allmänna intresset att behålla de kulturhistoriska byggnaderna. Nollalternativet är att inget görs och de kulturhistoriska byggnaderna står kvar och området förfaller alltmer.

I detaljplanerna ges en samlad bild av markanvändningen samt hur miljön kommer att ändras eller bevaras inom ett begränsat område.

Förenlig med fördjupad översiktsplan

Planen är förenligt med fördjupad överskiktsplan för Tidaholms stadsbygd antagen av kommunfullmäktige 2009. Planen antogs av kommunfullmäktige 2016-03-21 och vann laga kraft 2016-04-20.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 13.8 MB 2016-11-02 11.57
Plankarta med planbestämmelser.pdföppnas i nytt fönster 1006.2 kB 2016-11-02 11.57
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB 2016-11-02 11.57

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning