Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunens planarbete

Gångvägar

Samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur, verksamheter, rekreation med mera. I plan- och bygglagen regleras hur dessa frågor ska hanteras i kommunens planering.

Lagar

I Sverige styrs hanteringen av mark- och vattenfrågorna av två lagstiftningar: Plan- och bygglagen samt miljöbalken. Kommunen ansvarar för planeringen och beslutar när och var en plan ska upprättas.

Demokratisk process

Under planeringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process. Av planen kan du som bor i kommunen utläsa hur bebyggelsen kommer att utvecklas eller bevaras i staden, i våra byar och på landsbygden, och hur mark- och vattenområden ska användas för att gynna en hållbar utveckling.

Samråd

Kommunens ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring utveckling av bebyggelse och andra mark- och vattenfrågor. Att ha möjlighet att delta i samråd som rör planfrågor är en laglig rätt för alla medborgare.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning