Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunalt avlopp

Avloppsrör i hög

Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk avleds via avloppsnätet och en eller flera pumpstationer till våra avloppsreningsverk, där det renas.

Vad som inte ska hamna i avloppet

Det enda som får spolas ned i toaletten är kiss, bajs, toalettpapper och vatten. Spola aldrig ned något annat!

Exempel på föremål som ställer till bekymmer i reningsverket är:

  • bomullstops
  • tamponger
  • bindor
  • kondomer
  • kattsand

Detta ska du inte hälla i avloppet, varken i köket, toaletten, pannrummet, garaget eller i rännstensbrunnar:

  • Lösningsmedel som lacknafta, terpentin, aceton, T-sprit eller fotogen
  • Bilvårdsprodukter som avfettningsmedel, kylarglykol, rostskyddsmedel, spillolja eller liknande
  • Färger, lacker, spackel, lim med mera
  • Fotokemikalier, läkemedel, träskyddsmedel, råttgift och andra bekämpningsmedel

Verksamhetsområde

Inom detta område tillhandahåller/kräver Tidaholms kommun anslutning till avlopp. Bor man utanför verksamhetsområdet kan man bilda en avloppsförening och få chansen att koppla på det kommunala nätet. Vid intresse kontakta Tekniska kontoret.

Köksavfallskvarnar

Är man ansluten till det kommunala avloppsnätet är det inte tillåtet att installera en avfallskvarn.

Allmänna bestämmelser för avloppsnätet

Mer information får du under länken till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Driftansvarig vatten- och avloppsverket
Benny Fredriksson
Telefon: 0502-60 60 90
Mobil: 0703-79 55 19
Jourtelefon: 0703-31 60 86

(kl. 16-07)

Besöksadress
Norra Kyrkogårdsgatan 18
522 32 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning