Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Biltvätt

Pojke tvättar bil

Undvik biltvätt på gatan! Tvättas bilen på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen rinner smutsvatten ner i närliggande dagvattenbrunnar och förorenar närmaste vattendrag.

Föroreningar

Förorenat smutsvatten från biltvätt innehåller tensider, tungmetaller och oljor som är skadliga för livet i vattnet och som ibland inte bryts ner i naturen. Föroreningarna hamnar sedan i mark eller vatten. Det är inte heller bra när dagvattnet leds till reningsverk eftersom gifterna då hamnar i slammet. Det försämrar möjligheten att använda slammet som jordförbättringsmedel.

Ett bättre alternativ

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller i en Gör Det Självhall där vattnet renas innan det släpps ut.

Så får du tvätta din bil

Du får spola av din egen bil som du använder för privat bruk om du inte använder tvättkemikalier. Bilen ska då stå på gräsbevuxen mark eller en grusplan långt ifrån dagvattenbrunnar, diken och vattendrag. Tänk även på att skydda eventuella dricksvattenbrunnar.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Elofsson
0502-60 60 23

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning