Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kemikalier

Blå plastdunkar

I Sverige använder vi dagligen ett stort antal kemiska produkter. Men vad räknas egentligen som en kemikalie? Enkelt förklarat är kemikalier ett samlingsnamn för alla kemiska ämnen och föreningar som framställs av människan.

Framställning av kemikalier sker vanligtvis i laboratorier eller inom industrin. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas. En del kemiska produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för både hälsan och miljön. Hur farlig en kemisk produkt anses vara beror på vilka egenskaper de ämnen som ingår i produkten har. Även koncentration och vilket tillstånd produkten befinner sig i har betydelse. En del ämnen t.ex. kvicksilver och kadmium, har visat sig vara så farliga att målet är att vi helt ska sluta använda dem.

Kemikalieanvändning i hushållen

Alla har vi en hel del kemikalier i våra hem. Målarfärg, hårspray, nagellack, lim, städprodukter, tryckimpregnerat virke, listan kan göras lång på sådant som innehåller mer eller mindre av olika kemikalier. Tänk på att inte slänga rester av sådant i de vanliga soporna. Ta istället med det till återvinningsstationen och lämna det som farligt avfall.

Kemikalieanvändning i företag

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för tillsynen över företag som hanterar kemikalier. Tillsynen omfattar hur kemikalier hanteras i företagen och vilka rutiner som finns när man väljer att köpa in dem. Som företagare ska du också upprätta ett egenkontrollprogram över din kemikaliehantering.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Katarina Alin
0502-60 61 02

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning