Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tidaholms miljöpris

Miljöpriset delas ut en gång om året till en person eller en organisation som gjort en särskild insats för naturen, miljön eller kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Miljö- och byggnadsnämnden utser pristagarna. Priset delades ut första gången år 2010.

Tidigare miljöpristagare

2010 - Butiken Minimundus

Motiveringen var att Minimundus har ett stort miljöengagemang och erbjuder bra produkter för kommande generation. Samspelet mellan människa och natur genomsyrar verksamheten. Företaget är genom sin nätbutik känt i hela Sverige.

2011 Livsmedelsföretaget Stockuts

Motiveringen löd "för ett mångårigt engagemang för ekologisk produktion och lokal förädling av livsmedel".

2012 Tidaholms Biodlarförening

Nämndens motivering var "Biodlarföreningen arbetar för att sprida kunskapen om biodling och skapar möjligheter till ökad produktion av lokal och svensk honung, samt förutsättningar för ökad biologisk mångfald"

2013 Solkraft Ekedalens skola

Nämndens motivering var "Eleverna och lärarna visar stort engagemang när det gäller miljön, genom att producera och sälja förnyelsebar energi. Solkraft Ekedalens skolas arbete är i linje med miljö- och byggnadsnämndens bestämmelser om hållbar produktion och konsumtion."

2014 Erica Bergström och Henrik Pettersson

Varsam renovering av en fastighet på Östra Drottningvägen. Nämndens motivering var "Fastighetsägarna har vid renovering av såväl bostadshus som uthusbebyggelse från 1900-talets början tagit stor hänsyn till byggnadernas urprungliga utformning."

2015 Labbås El AB

Motiveringen löd: "Företaget har på ett engagerat sätt spridit kunskap om solcellsenergi enom att bjuda in till föreläsningar, deltagit i studiecirklar och mässor. Detta har resulterat i att flera hushåll i Tidaholm har fått upp ögonen för solceller, vilket är en förnybar energikälla."

2016 Hellidens Trädgårdar

Nämndens motivering löd: "Intresseföreningen har genom sitt pedagogiska arbete och sin gemenskap inom ekologisk odling och naturvård, verkat för en ekologisk utveckling och en förbättrad livsmiljö i Tidaholms kommun".

Bestämmelser för Tidaholms miljöpris hittar du under länken till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning