Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hållbart resande

Barn i cykelkärra

Att se över sina resvanor är inte bara en ekonomisk investering, det handlar även om vilken miljö vi vill ha i framtiden. Om du väljer att cykla eller gå bidrar du till minskad bränsleanvändning och får på köpet bättre hälsa.

Om vi alla hjälps åt kan vi få biltrafiken i Sverige att minska.

En ökning av biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel på vägarna, utan är också ett potentiellt folkhälsoproblem. Därför är det viktigt att få till stånd ett nytt tänkande när det gäller hur vi reser.

Gammal buss

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande avses resor och transporter som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som för hälsa och miljö. Arbete med hållbart resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden.

Korta bilresor

En stor andel av de bilresor som görs inom Tidaholm är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor upp till fem km. Resor som skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik. Hållbart resande är ett sätt att aktivt motverka en ökning av de kortare bilresorna. Hållbart Resande handlar inte om förmaningar, förbud eller regleringar. Snarare är det ett arbete som ska inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen!

Hur arbetar Tidaholms kommun för att förstärka ett hållbart resande?

Strategin är att det skall finnas trygga och säkra gång- och cykelvägar mellan bostad, skola, arbete och fritidsaktiviteter samt att kommunikationer ska stödja studier, arbete och boende.

2 mil gång- och cykelvägar

Inom en radie på 1 500 meter från Gamla Torget finns nästan 2 mil gång- och cykelvägar varav samtliga är länkade till Ringvägen som utgör ryggraden för stadens gång- och cykelnätverk. Under 2013 byggdes 300 meter gång- och cykelväg utmed Norra Kungsvägen på sträckan mellan Norra Ringvägen och Rådhusgatan och 250 meter utmed Forsenskolan vid Norra Ringvägen. Vid Forsenskolan anlades även en ny större busshållplats för att tjäna boende med längre avstånd till Resecentrum.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

  • Trafikverket-Hållbart resande

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning