Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunala fastigheter

Tidaholms stadshus

På tekniska kontoret finns kommunens fastighetsenhet. Här underhålls, övervakas och vårdas skolor, daghem, vårdhem, äldreboende, idrottshallar mm. Vårt bestånd omfattar sammanlagt 80 000 kvm yta.

Förvaltning

Tidaholms kommun har de sista åren satsat stort på att rusta upp skolor och äldreboende. Det har även skett en viss nybyggnation av skolor. Nu jobbar vi för att öka det förebyggande underhållet.

Övervakning

Många av våra fastigheter är uppkopplade till vår driftövervakningscentral och vi jobbar fortlöpande med att förbättra och minimiera driftskostnaderna.

Uppvärmning

Vad gälller uppvärmningen har vi kommit långt. Idag är 87% av fastighetsbeståndet inkopplat till fjärrvärme, 11% till el/bergvärme och 2% till olja/flis.

Fastighetsskötsel

Vi har ett antal fastighetsskötare, vaktmästare och hantverkare som ansvarar för drift, underhåll, yttre skötsel och verksamhetsvaktmästeri.

Lokalvård

Vi har en samlad lokalvård som ser till att hålla våra fastigheter rena och snygga.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tekniska kontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 95
Fax: 0502-60 60 80

Fastighetsförvaltare
Johan Claesson
0502-60 60 22

Städledare
Anne Salker
0502-60 61 33

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning