Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Adresser och namnsättning

Namnskylt på Bröllopsbron

Varje byggnad ska ha en adress som anger var huset är beläget. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Adresser och namn på gator

Miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden beslutar tillsammans om adresser och namn på gator, vägar och allmänna platser inom detaljplanelagt område.

Namnsättning på landsbygden

När det gäller fastighter på landsbygden sker namnsättningen i samråd med berörda fastighetsägare.

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostadslägenheter i Sverige ska ha ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet, kommunerna och fastighetsägarna har sammarbetat för att upprätta registret. Det är miljö- och byggkontoret som håller registret aktuellt.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-05

Kontakt

Karttekniker
Maritha Carlsson
0502-60 60 19

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning