Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Fastighetsfrågor

Gammal gårdsmiljö

På de följande sidorna hittar du information som rör fastighetsfrågor.

Lantmäteri

Då kommunen inte har sådan verksamhet får du vända dig till lantmäteriet när det gäller förrättningar och avstyckningar.

Fastighetsbildning

Lantmäteriet utför alla typer av förrättningar där fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma intressen och behov.

Servitut

Även frågor om servitut och gränsdragning är det lantmäteriet som kan svara på.

Fastighetsregister

Lantmäteriet har också hand om fastighetsregistret.

Mark och lokaler

Här nedan hittar du en länk till sidan om lokaler för verksamheter.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-23

Kontakt

Planarkitekt

Marie Bengtzon
0502-60 60 30

Karttekniker
Maritha Carlsson
0502-60 60 19

Mätningstekniker
Per Gåvertsson
0502-60 60 18

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning