Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sällskapsdjur

Våra sällskapsdjur skänker oss stor glädje. Det är numera vetenskapligt bevisat att vi mår bättre när vi har kontakt med djur och natur. Det finns dock en del att tänka på så att vårt eget intresset för djur inte blir till någon annans bekymmer.

Flicka med hund

Som djurägare är du i alla situationer ansvarig för allt som dina djur förorsakar.

Tidaholms lokala ordningsföreskrifter:

  • Hundar ska alltid hållas kopplade i kommunens tätorter.
  • Tikar som löper ska hållas kopplade i hela kommunen utom inom inhägnat område.
  • Hundar ska hållas kopplade i motionsspår.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn och adress eller telefonnummer.
  • Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller kommunala badplatser.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

  • Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
  • Hundar ska under tiden den 1 mars till den 20 augusti hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
  • Skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om denne inte vållat skadan.

Tänk på allergikerna!

Glöm inte heller att det finns allergiker och människor som är hundrädda.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 63 27

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning