Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Fåglar i tätorter

Flygande fåglar

Vilda fåglar som måsar, duvor och framförallt kajor kan upplevas som ett problem när de huserar inne i tätorterna. De väsnas och smutsar ner på trottoarer, parkbänkar, lekplatser, balkonger och uteplatser.

Kan vilda fåglar vara en olägenhet?

En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten.

För att bedömas som en olägenhet gäller också att störningen ska anses som en störning för människor i allmänhet och inte enbart baseras på en enskilds persons reaktioner.

Förslag på åtgärder

Avskjutning

Förr ansågs det att enda sättet att lösa problemet med störande fåglar var att skjuta av dem. Erfarenheten visar dock att det sällan hjälper under någon längre period. Lyckas man skjuta några fåglar finns det ständigt nya individer utanför tätorterna som är redo att flytta in.

Långsiktiga lösningar

Ett mer långsiktigt sätt att lösa problemet är istället olika förebyggande åtgärder som att ta bort lättillgängliga boplatser för fåglarna inne i tätorterna. Nedan följer några olika förslag på åtgärder som provats på olika platser, med varierande resultat:

  • Rensa takrännor från gamla bon och glesa ut närliggande träd.
  • Täck för alla skorstenar och ventilationsöppningar med nät.
  • Sätt upp piggar som hindrar fåglarna från att sätta sig eller bygga bo på kanter, avsatser och gatlampor.
  • Uvbulvaner, ögonattrapper (runda skivor som ser ut som rovfågelögon) eller rovfågelsiluetter kan sättas upp för att skrämma fåglarna.
  • Försök att skrämma fåglarna med ljud, speciellt i skymningen när de kommer för att slå sig till ro för natten. Enklaste ljudskrämman gör man genom att såga till två tjocka brädbitar. Genom att sedan slå ihop dessa brädbitar mot varandra under träden där fåglarna vill sätta sig åstadkommer man kraftiga smällar som skrämmer även de djärvaste individerna.
  • Det finns även elektroniska ljudskrämmor som sänder ut ljudet av en fågel i nöd, vilket leder till att fåglarna uppfattar platsen som otrygg.​

Vart kan man vända sig för att få hjälp?

Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som ska se till att kajor och andra störande fåglar hindras från att samlas eller bygga bo på hustak eller i skorstenar. På allmänna platser är det tekniska kontoret som ansvarar för detta och även för att fågelträck tas bort från trottoarer, parkbänkar och lekplatser. I hyres- eller bostadsrätter är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig.

Elektronisk fågelskrämma att låna

För fastighetsägare, hyresvärdar och verksamhetsutövare i tätorten finns nu möjligheten att prova en elektronisk ljudskrämma. Miljö- och byggkontoret har köpt in en sådan som vi lånar ut kostnadsfritt i tre veckor. Inkopplingen är enkel. Det krävs bara en plats som är skyddad från regn och stöld samt med tillgång till 220V. Är man intresserad är det bara att höra av sig. Dock måste man vara medveten om att ljudet som skrämman sänder ut kan upplevas som störande av närboende.

Kommunala skyttar

Det finns fortfarande möjlighet för enskilda att anlita de kommunala skyttarna, som är de enda som får utföra skyddsjakt inom tätbebyggt område. Behöver du komma i kontakt med en kommunal skytt får du höra av dig till miljö- och byggkontoret. Tänk dock på att det inte är kommunen utan du som beställare som får betala skytten för uppdrag som denne utför på din fastighet. Även Sveriges ornitologiska förening har tips på hur man kan skrämma bort fåglarna. Länk till deras hemsida hittar du till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Miljö- och livsmedelsinspektör
Britt Svensson
0502-60 60 13

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning