Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Solcellspaneler och solvärmepaneler

Hus med solcellspaneler på taket

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om befrielse från bygglovsplikt om du vill sätta upp solcellspaneler eller solvärmepaneler. Det finns dock några undantag.

Solceller på hustak

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebuggelse är solcellspaneler och solvärmepaneler i allmänhet bygglovsbefriade. Bygglovsplikt gäller dock för paneler inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader där placering ska undvikas på byggnader som ligger vända mot parker, torg eller huvudstråk.

Inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse

Bygglov krävs för uppsättning av solcellspaneler/solvärmepaneler inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse när:

  • byggnaderna eller området är kulturhistoriskt värdefullt
  • byggnaderna är q-märkta
  • byggnaderna omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt plan- och bygglagen 8:13
  • panelerna sätts i en annan vinkel än takets lutning
  • panelerna påverkar byggnadens höjd
  • panelerna monteras på vägg
  • det gäller andra byggnader än en- och tvåbostadshus
  • paneler placerade på mark är större än åtta kvadratmeter eller högre än 1,20 meter
  • det kan anses störande för omgivningen, t.ex. på grund av reflexer

Kontakta alltid miljö- och byggkontoret innan  du sätter upp solcellspaneler/solvärmepaneler.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning