Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Passivhus

Passivhus, källa Passivhuscentrum

Ett passivhus är en byggnad där värmeförlusterna minskats så att gratisenergin från spillvärme och solinstrålning räcker för en behaglig temperatur under större delen av året. Under de kallaste perioderna behövs en effekt motsvarande en halv hårtork för att hålla värmen.

Solinstrålning

Sverige har en solinstrålning på ca 900 kWh per år och kvadratmeter, faktiskt inte så mycket sämre än Afrika.

Solenergi har den fördelen att den inte varken orsakar utsläpp eller härdsmältor, och den har förutsättningar att motsvara en mycket stor del av energibehovet för både värme och el under sommarhalvåret.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Principskiss över passivhus.pdföppnas i nytt fönster 409 kB 2012-05-10 11.55

Lönsamhet

Att bygga passivhus är lönsamt. Energibesparingen betalar på några års sikt den högre byggkostnaden. Lyckade exempel på lönsamma passivhus finns numera från Östersund i norr till Malmö i söder. Totalt finns närmare 3000 bostäder i passivhus i landet, i såväl villor som flerbostadshus.

Kommunens policy för befrielse från bygglovsavgift

Även om passivhus inte längre kan påstås vara en nyhet tar det tid för förändringar att slå igenom, vilket är skälet till att miljö- och byggnadsnämnden i Tidaholm fattat beslutet att efterskänka avgiften för bygglov för de byggnader som klarar passivhusnormen. Policyn syftar till att underlätta för den som vill göra sig mindre beroende av köpt energi och leva lite klimatsmartare.

Krav på byggnaden

Om nybyggnaden utformas och anpassas så att kraven för passivhus uppfylls kan avgifter för bygglov, detaljplan och eventuell avgift för enskilt avlopp betalas tillbaka vid utfärdande av slutbevis för byggnaden. Uppfyllandet av kraven ska styrkas genom certifikat från Sveriges Centrum för Nollenergihus alternativt Passivhaus Institut. I de fall då ökad isolering medför överträdelse av byggrätt betraktas det som mindre avvikelse från detaljplan, om inga andra hinder föreligger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning