Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Murar och plank

För att bygga mur eller sätta upp plank eller staket kan det behövas bygglov. Hör alltid med din granne innan du sätter upp något i närheten av en gemensam fastighetsgräns.

Brädstaket

Plank

Alla inhägnader som är högre än 110 cm från marken betraktas som plank ur bygglovssynpunkt, oavsett materialval.

Inhägnader som inte är genomsiktliga rakt framifrån räknas som plank, oavsett höjd.

Om inhägnaden består material som går att se igenom, och är lägre än 110 cm räknas det som staket och är inte bygglovspliktigt. Du behöver inte heller bygglov för inhägnader som består av växtlighet så som rabatter, häckar och liknande.

Mur och stödmur

Mur och stödmur kräver bygglov. Tillstånd krävs även enligt väglagen om påkörnings- eller trafiksäkerhetsrisk föreligger. Konstruktion under 50 cm bedöms normalt som sedvanlig trädgårdsanläggning och är undantagen från bygglovsplikt.

Kontakta oss på miljö- och byggkontoret för en bedömning, även för en konstruktion under 50 cm, om den är inom vägområde och/eller närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Tänk också på att det inom detaljplan krävs marklov om du ändrar markhöjden mer än 100 cm.

För detta behöver du inte bygglov:

 • Mur eller plank som skydd för uteplatser i anslutning till bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter eller sträcka sig längre från huset än 3,6 meter. Åtgärden får inte hamna närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannens godkännande
 • Staket upp till 110 cm höjd i tomtgräns ut till allmän väg och allmän platsmark. Hänsyn ska tas till sikttriangeln där höjden får vara max 80 cm
 • Staket max 110 cm högt i tomtgräns om grannen godkänner detta
 • Mur i fastighetsgräns max 40 cm hög
 • Stödmur för att hålla jord på plats i fastighetsgräns. Stödmuren får vara max 60 cm hög och ska följa befintlig markhöjd

Handlingar i ansökan om bygglov

 • Ansökan på särskild blankett
 • Ritning av planket eller muren
 • Situationsplan som utvisar plankets eller murens läge

Att tänka på:

 • För hörntomter och vid utfarter finns speciella bestämmelser som gäller sikten för trafikanterna
 • Plank och staket ska alltid sättas med den bästa sidan mot grannen eller ut mot gatan
 • Underhållet av mur, plank och staket ska kunna skötas från den egna tomten om man inte kommit överens med grannen om annat

Du är alltid välkommen med frågor till miljö- och byggkontoret. Där kan du också få råd och tips om åtgärder för just din fastighet.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning