Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Mark- och rivningslov

Grävskopa river hus

Rivningslov krävs för att riva bygglovpliktiga byggnader inom detaljplanelagt område. Marklov krävs för schaktning eller utfyllnad inom detaljplanelagt område.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Följande handlingar ska lämnas in när du söker rivningslov:

  • Ansökan på särskild blankett
  • Förslag till rivningsplan
  • Ritningar som visar vad anmälan avser
  • Gärna fotografi på byggnaden
  • Uppgift om vem som är kontrollansvarig
  • Förslag till kontrollplan

Marklov

Förändrade marknivåer kan få större påverkan på omgivningen än man förväntar sig, därför krävs marklov när marknivåerna förändras. Det gäller vid tillfälliga upplag av byggnadsmassor såväl som vid permanent förändring av nivåerna på den egna villatomten. Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kan kräva marklov. Det kan även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering. Olika regler gäller inom och utanför detaljplanelagt område.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Bygglovshandläggare

Jörgen Nyström

0502-60 60 14

Ninni Hellqvist

0502-60 60 11

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning