Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Energideklaration

Energideklarationen är en beskrivning av en byggnads energianvändning. Syftet är att sprida kunskap kring den aktuella energiförbrukningen och att ge möjligheter till energibesparing.

Från och med årsskiftet 2008/2009 ska de flesta av landets fastigheter vara energideklarerade.

Vilka byggnader berörs?

De byggnader som berörs är sådana som upplåts med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt omfattas. För bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att huset/husen energideklareras.

Vid försäljning

Byggnader som säljs ska vara energideklarerade. Det gäller även villor, trots att dessa upplåts med äganderätt. Nya byggnader ska deklareras i samband med att de tas i drift, dock senast två år efter slutbevis utfärdats.

Tillsynsmyndighet

Boverket är tillsynsmyndighet för energideklarationer. Detta innebär att Boverket har tillsyn över att en energideklaration har upprättats, visats och överlämnats. Boverket har även tillsyn över att en uppgift om byggnadens energiprestanda finns med när en fastighet annonseras ut till försäljning.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning